Opis:
Budowa wizerunku firm. Firma Kumibex Sp. z o. o. z siedzibą na Śląsku prowadzi działalność związaną z przetwórstwem poliuretanów w oparciu o współpracę z firmami Gusmer i Graco w zakresie urządzeń dozujących oraz z firmą Synthesia Espaniola w zakresie komponentów poliuretanowych i polimocznikowych.
Współprace rozpoczęliśmy kilka lat temu, w ramach której w oparciu o umowę outsourcingu marketingowego, wykonaliśmy  kompleksowo prace reklamowo-promocyjne oraz public relation.

Zakres prac:
strona internetowa
filmy promocyjne i instruktażowe
system identyfikacji wizualnej
projekty graficzne i druk materiałów reklamowych
obsługa public relation