Opis:
Identyfikacja wizualna systemu informatycznego dla sieci ciepłowniczych. Pipeline Designer to wysoce specjalistyczne narzędzie pomocnicze do projektowania preizolowanych sieci i tworzenia dokumentacji powykonawczej. Identyfikacja wizualna systemu oddaje charakter i zastosowanie oprogramowania, podkreśla jego cechy i wyjątkową funkcjonalność istotną dla poprawienia jakości opracowywanych rozwiązań sieci ciepłowniczych oraz uproszczenie procesu ich projektowania i rozliczania wykonanych inwestycji. Na potrzeby prezentacji firmy na konferencji branżowej wykonaliśmy materiały promocyjne dla firmy Alpex z Tarnowskich Gór.

Zakres prac:
wykonanie identyfikacji wizualnej i zaprojektowanie logotypu nowego systemu informatycznego
 projekty graficzny ulotek, wizytówek, kart biznesowych, notatników
 projekt graficzny i wykonanie strony intermetowej
 projekt graficzny roll-up’a