Projekt strony internetowej dla brytyjskiej firmy Central Laboratories. Wykonaliśmy księgę identyfikacji zawierającą  system identyfikacji wizualnej

Zakres prac:
system identyfikacji wizualnej
 projekt logo, wizytówki, druki firmowe
projekt strony internetowej