system identyfikacji wizualnej klaster kultury

system identyfikacji wizualnej

Opracowanie systemu identyfikacji wizualnej dla Klastra Kultury Katowice